Voor volwassenen

Individuele Basiszorg (Mbo-certificaat)

Helpende Zorg en Welzijn - 25960

Voor volwassenen
MBO College West
Laan van Spartaan 2, Amsterdam
-
11 weken
nov 2024
mrt 2025
ODT 25960
Introductie

Over het scholingstraject

Je hebt een werkgever gevonden in de zorgsector en je kunt aan de slag zodra je het mbo-certificaat Individuele basiszorg behaald hebt. Voor dit scholingstraject heb je een stageplek nodig van minimaal 2 dagen per week. 

De groepsgrootte beslaat 12 tot 18 deelnemers. Na het succesrol afronden van dit keuzedeel ontvang je een erkend mbo-certificaat.

Programma

De scholing duurt 11 weken met 1 dag per week les. Je doet de stage en de examentraining in de praktijk: 2 dagen per week. Daarnaast moet je rekening houden met 1 dag per week zelfstudie.
Lees verder

Wat leer je tijdens de training?

Het programma bevat onderwerpen op het gebied van veiligheid en persoonlijke zorg. 
 
Bij veiligheid gaat het om:

 • Basiskennis van gebruik, eigenschappen en onderhoud van benodigde (hulp)middelen, materialen en apparatuur
 • Basiskennis van hygiëne
 • Communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken
 • Een werkplan gebruiken
 • Feedbackvaardigheden toepassen in relatie tot de werkzaamheden
 • Handelen volgens geldende richtlijnen met betrekking tot ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken
 • Luisteren, vragen stellen en doorvragen om informatie te achterhalen
 • Sociale vaardigheden toepassen in relatie tot de werkzaamheden
 • Voor je zelf opkomen in werkrelaties


Bij persoonlijke zorg gaat het om:

 • Basiskennis van anatomie
 • Basiskennis van de doelgroepen zorg en welzijn
 • Basiskennis van relevante wet- en regelgeving in de sector zorg en welzijn, waaronder zorgprotocollen, meldcode huiselijk geweld
 • Basiskennis van relevante ziektebeelden van cliënten
 • Communiceren met klanten en betrokkenen op basis van in de context en beroepspraktijk geldende gebruiken
 • De zelf- en samenredzaamheid van cliënten bevorderen
 • Eenvoudige gesprekstechnieken toepassen
 •  Eet- en drinkgedrag van cliënten observeren en registreren
 • Handelen volgens geldende richtlijnen met betrekking tot ongewenst gedrag, hygiëne, veiligheid, arbo, milieu, kwaliteitszorg, ergonomisch en kostenbewust werken
 • Technologische hulpmiddelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn hanteren

Je rondt het programma af met een examen.

Lees verder

Erkend mbo-certificaat

Dit programma bereidt je voor op het examen Individuele Basiszorg Verlenen. Na het succesrol afronden van dit keuzedeel ontvang je een erkend mbo-certificaat. Dit certificaat is verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie Dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn. 

Het certificaat richt zich op zorgondersteunende werkzaamheden die een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van de (kwetsbare) oudere. Na het behalen van het certificaat kun je aan zorgvragers adequaat basiszorg verlenen. Je kunt eenvoudige, routinematige werkzaamheden uitvoeren in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer complexe situaties werk je in teamverband en assisteer je collega’s bij de persoonlijke verzorging van zorgvragers.

In principe kun je een bepaalde handeling in laagcomplexe en stabiele situaties zelfstandig doen zodra je de betreffende theorie beheerst, de handeling geoefend hebt en de handeling in de praktijk getoetst is.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Je hoeft geen opleiding of ervaring in de zorg te hebben. Je hebt wel een werk- of stageplek nodig bij een werkgever (in de ouderenzorg). Verder beheers je Nederlands op niveau 2F/B2.
Lees verder

Lees verder
De kosten voor deze training bedragen € 995,- per deelnemer. 
Lees verder
Lees verder

Neem voor meer informatie contact op met Totie van Dorssen.

E-mail: t.vandorssen@rocva.nl
Telefoonnummer: 020 728 56 83 / 06 160 83 877

Lees verder
Locatie(s)

Locatie(s)

Klik op de marker of locatie voor meer informatie hierover.

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Telefoon: Niet beschikbaar

Meer informatie Plan je route

 
Pagina inhoud

Voor welke locatie wil je je aanmelden?

Zit de opleiding die je wilt volgen vol? We willen je graag verder helpen! Neem contact op met het informatiecentrum.
Er is een profiel voor je aangemaakt
In je mailbox vind je de gegevens die je nodig hebt. Daarmee kun je je profiel bevestigen en doorgaan met aanmelden.
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Individuele Basiszorg (Mbo-certificaat) Ontvangen per post Downloaden als PDF
Meld je aan