Voor volwassenen

Keuzedeel Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen

Voor volwassenen
Let op: dit is een incompany training (voor bedrijven). Ga voor meer informatie naar het tabblad 'Contact en aanmelding' onder 'Algemene informatie'. 
Introductie

Over dit keuzedeel

Beginnende beroepsbeoefenaars Maatschappelijke Zorg Niveau 3 kunnen na het volgen van dit keuzedeel breder worden ingezet in het werkveld. Zij kunnen ondersteunende taken combineren met verzorgende en verpleegtechnische handelingen. Er zijn verplichte handelingen en handelingen naar keuze.

Programma

Het traject wordt in 20 weken aangeboden, waarvan 10 dagdelen van 4 klokuur in klassikaal verband.
De lessen worden in overleg met de werkgever gepland. 

Naast de klassikale lessen moet rekening worden gehouden met 4 tot 6 uur per week zelfstudie ter voorbereiding op de bijeenkomsten.

In de praktijk wordt gewerkt met een vaardigheidsboekje voor verpleegtechnische handelingen.
Aan een training kunnen maximaal 12 personen deelnemen.
Lees verder

Wat leren de deelnemers tijdens dit keuzedeel?

 • Inzicht in gezondheidsrisico’s, behorend bij de doelgroep
 • Kennis van farmacologie. Multifarmacologie en psychofarmacologie in relatie tot de doelgroep
 • Kennis van pathologie en multipathologie in relatie tot de doelgroep
 • Kennis van ziektebeelden, aandoeningen en mogelijke gevolgen hiervan, zoals epilepsie, CVA, obstipatie en diabetes
 • Complicaties, bijwerkingen en allergische reacties signaleren en rapporteren
 • Handelen volgens normen voor verantwoorde zorg
 • Interdisciplinair en verbinden samenwerken met formeel en informeel betrokkenen
 • Kennis van (beroeps)ethiek en ethische vraagstukken toepassen
 • Kennis van de basisprincipes van de vochtbalans toepassen
 • Kennis van palliatieve en terminale zorg toepassen
 • Kennis van voedings- en dieetleer en voedingsproblematiek toepassen
 • Kennis van vroegsignalering toepassen
 • Observatiemethoden en -technieken toepassen om de gezondheidstoestand van de cliënt te monitoren
Lees verder

Certificaat

Na succesvolle afronding van dit keuzedeel ontvangt de deelnemer een erkend certificaat.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Het keuzedeel biedt een aanvulling voor medewerkers in de maatschappelijke zorg. Om toegelaten te worden tot dit traject, is een diploma noodzakelijk.

Deelnemers aan dit keuzedeel moeten werkzaam zijn bij een erkend leerbedrijf met geschoolde beoordelaars Prove2Move.
Lees verder

Lees verder

Incompany: offerte op aanvraag.

Lees verder
Lees verder
Neem voor aanmelding en extra informatie contact op met Ingrid de Wit.

E-mail: i.dewit@rocva.nl
Telefoon: 06 - 39 81 60 75
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Keuzedeel Verzorgende en Verpleegtechnische Handelingen Ontvangen per post Downloaden als PDF