Voor volwassenen

Oog voor DeMENSie

Voor volwassenen
Introductie

Waarom deze training aan het ROC van Amsterdam?

‘Oog voor demensie’: de mens met dementie

Interactie met mensen met dementie is complex. Het vraagt een geoefend oog en verfijnde interactievaardigheden om, dwars door het voortschrijdend ziekteproces heen en binnen het kader van een verpleeghuissetting, ieder mens te blijven zien en goed af te stemmen op de verschillende wensen, behoeften en gewoonten. 

Het MBO College West ziet een groeiende vraag naar verdieping op dit onderwerp en heeft daarom de training ‘Oog voor demensie’ ontwikkeld.

Doelgroep
De training is gericht op zorgprofessionals in verpleeghuizen.
In een verkorte versie is de training ook geschikt voor de vrijwilligers in de instelling.

Kracht van de training
De training is zowel verdiepend als praktisch van aard en kent een variatie aan interactieve werkvormen. De deelnemers worden zich bewust van mogelijkheden om het contact met bewoners te versterken en werken daar ook aan. Dit gebeurt tijdens de oefeningen met de trainingsacteur, maar ook op de werkvloer. 
 

Programma

Deze cursus bestaat uit vier dagdelen:

3 groepsbijeenkomsten van 4 uur
Vergroot en verdiep je kennis en inzicht in het ziektebeeld en de interactievaardigheden. Ook analyseren we het handelen van professionals in (inter)actie met bewoners aan de hand van beeldfragmenten.    

1 groepsbijeenkomst van 4 uur
Oefenen van de vaardigheden in spelsituaties met een trainingsacteur.

Praktijkopdrachten en leeswerk
Toepassen van het geleerde op de werkvloer.


Eindopdracht
Reflecteren op de eigen ontwikkeling.

Lees verder

Wat leer je tijdens de training?

  • Hoe werk je aan veiligheid en vertrouwen en bouw je een band op vanaf de eerste dag dat de bewoner naar het verpleeghuis verhuist? Hoe kun je daarbij de mantelzorger betrekken?
  • Hoe kun je oog houden voor ieders eigenheid, het zelfvertrouwen versterken en in iedere fase van het ziekteproces, handen en voeten geven aan autonomie en eigen regie?
  • Hoe kun je structureren en positief begeleiden zodat verwarring, angsten en desoriëntatie beter hanteerbaar zijn? 
  • Hoe kun je sensitief responsief omgaan met veel voorkomende emoties en onbegrepen gedrag?
NB: we sluiten aan bij de visie van de instelling en kunnen afstemmen op specifieke thema’s die op dat moment van belang zijn binnen het team.
Lees verder

Certificaat

Bij tenminste 90% aanwezigheid en het voldoen aan de eindopdracht, ontvangt de deelnemer het certificaat Oog voor DeMENSie.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

De training is gericht op zorgprofessionals in verpleeghuizen. In een verkorte versie is de training ook geschikt voor de vrijwilligers in de instelling.
Lees verder

Lees verder
Incompany: offerte op aanvraag.
Open inschrijving: € 775,- per persoon. 
Lees verder
Lees verder
MBO College West
Laan van Spartaan 2
1061 MA, Amsterdam

Incompany
De training kan ook op locatie gegeven worden.
Lees verder
De training vindt plaats van 13.30 tot 17.30 uur op onderstaande vrijdagmiddagen. 

Bijeenkomst 1: 22 september 
Bijeenkomst 2: 13 oktober
Bijeenkomst 3: 3 november
Bijeenkomst 4: 24 november 
Lees verder
Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Jacqueline Schoemaker.

E-mail: j.schoemaker@rocva.nl
Telefoon: 06 - 34454777
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding