Voor volwassenen

Oog voor Kinderen 8-13 jaar

Voor volwassenen
logo-oog-voor-kinderen-def-8-13-definitief-2.jpg

Neem contact op met Anneke Strik om je aan te melden. Haar contactgegevens vind je onderaan de pagina bij 'Contact en aanmelding'. Bij genoeg deelnemers starten we een nieuwe training. 

 
Introductie

Over de training

Deze training is gericht op de oudere schoolkinderen van 8 tot en met 13 jaar. Er is ruimte om binnen de bijeenkomsten accenten te leggen bij specifieke thema’s die in de organisatie van de deelnemers van belang zijn en aan te sluiten bij de pedagogische visie en de praktische situatie.
 

Kracht van de training

 • Kindvolgende benadering
 • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden gericht op deze leeftijdsfase
 • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
 • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
 • Gevarieerde en activerende werkvormen.
 • Aandacht voor borging
Lees hier meer over Oog voor kinderen 8-13 jaar - Train de Trainer.

Doelgroep: pedagogisch coaches en pedagogisch medewerkers die zich willen verdiepen in deze leeftijdsgroep.

Programma

De training bestaat uit vier bijeenkomsten:
 

1 Veilig en vrij in het honk
Een plek creëren voor ieder kind en kinderparticipatie.

2 Ontdekken wie je bent en wat je vindt
Positief leidinggeven en gedrag reguleren.

3 Verbinding met anderen
Kinderen begeleiden bij onderlinge interacties en de groepsdynamiek.

4 Pendelen tussen school, BSO en thuis
De zes interactievaardigheden in contact met ouders en de school.

Een coachingsbijeenkomst in kleine groepjes van 3 pm’ers met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen.

Een eindgesprek in kleine groepjes van 3 pedagogisch medewerkers, trainer en pedagogisch coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, versterkingsplan en vervolgstappen uitwisselen met pedagogisch coach.

Inspiratiesessies

Enkele thema’s uit de bijeenkomsten worden in de vorm van inspiratiesessies ook afzonderlijk aangeboden.
 1. Veilig en vrij op de BSO. Contact, vertrouwen, emotionele ontwikkeling
 2. Wie ben ik en wat kan ik? Identiteitsontwikkeling, autonomie en risicovolspel
 3. Wat denk ik en wat vind ik? Morele ontwikkeling, lastig gedrag, filosoferen
 4. Wie ben ik in de groep? Groepsdynamiek en de sociale ontwikkeling
Kosten per bijeenkomst: € 150,-.
Lees verder

Wat leer je tijdens de training?

De training Oog voor Kinderen 8-13 jaar is een training voor pedagogisch medewerkers in de BSO en richt zich op de oudere kinderen in de groep.

De training is qua werkwijze en inhoud verwant aan de training Oog voor Interactie (waarvan de effectiviteit aangetoond is).
Lees verder

Certificaat

De deelnemer ontvangt het certificaat Oog voor Kinderen 8-13 bij 90% actieve aanwezigheid en een voldoende voor de eindopdracht.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Open inschrijving: € 635,- per deelnemer, exclusief het boek Interactievaardigheden.
In company: offerte op aanvraag.

Lesmateriaal
 • Boek: Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Werkboek
 • Reader met aanvullende literatuur
Lees verder

Lees verder
Neem voor meer informatie contact op met Anneke Strik.

E-mail: strika@rocva.nl
Telefoon: 06 41 50 12 68
Lees verder
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Oog voor Kinderen 8-13 jaar Ontvangen per post Downloaden als PDF