Voor volwassenen

Training Oog voor Demensie

Voor volwassenen
Introductie

Over de training

‘Oog voor demensie’: de mens met dementie

Interactie met mensen met dementie is complex. Het vraagt een geoefend oog en verfijnde interactievaardigheden om, dwars door het voortschrijdend ziekteproces heen, en binnen het kader van een verpleeghuissetting, ieder mens te blijven zien en goed af te stemmen op de verschillende wensen, behoeften en gewoonten. 

Het MBO College West ziet een groeiende vraag naar verdieping op dit onderwerp en heeft daarom de training ‘Oog voor demensie’ ontwikkeld.

Doelgroep
De training is gericht op zorgprofessionals in verpleeghuizen.
In een verkorte versie is de training ook geschikt voor de vrijwilligers in de instelling.

Kracht van de training
De training is zowel verdiepend als praktisch van aard en kent een variatie aan interactieve werkvormen. De deelnemers worden zich bewust van mogelijkheden om het contact met bewoners te versterken en werken daar ook aan. Dit gebeurt tijdens de oefeningen met de trainingsacteur maar ook op de werkvloer. 
 

Programma

Werkwijze
3 groepsbijeenkomsten van 4 uur
  • Vergroten en verdiepen van kennis en inzicht in het ziektebeeld en de interactievaardigheden.
  • Concreet kijken naar en analyseren van het handelen van professionals in (inter)actie met bewoners (beeldfragmenten)        
1 groepsbijeenkomst van 4 uur

Oefenen van de vaardigheden in spelsituaties met een trainingsacteur
Praktijkopdrachten en leeswerk
  • Toepassen van het geleerde op de werkvloer
Eindopdracht
  • Reflecteren op de eigen ontwikkeling
Lees verder

Wat leer je tijdens de cursus?

  • Hoe werk je aan veiligheid en vertrouwen en bouw je een band op vanaf de eerste dag dat de bewoner naar het verpleeghuis verhuist? Hoe kun je daarbij de mantelzorger betrekken?
  • Hoe kun je oog houden voor ieders eigenheid, het zelfvertrouwen versterken en in iedere fase van het ziekteproces, handen en voeten geven aan autonomie en eigen regie?
  • Hoe kun je structureren en positief begeleiden zodat verwarring, angsten en desoriëntatie beter hanteerbaar zijn? 
  • Hoe kun je sensitief responsief omgaan met veel voorkomende emoties en onbegrepen gedrag?
  • NB: we sluiten aan bij de visie van de instelling en kunnen afstemmen op specifieke thema’s die op dat moment van belang zijn binnen het team.
Lees verder

Certificaat

Bij tenminste 90% aanwezigheid en het voldoen aan de eindopdracht, ontvangt de deelnemer het certificaat Oog voor demensie.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

De training is gericht op zorgprofessionals in verpleeghuizen.
In een verkorte versie is de training ook geschikt voor de vrijwilligers in de instelling.
Lees verder

Lees verder
Voor een groep tot 10 deelnemers: € 6950,-. Voor grotere groepen maken we een offerte op maat.
Lees verder
Lees verder
Open inschrijving
MBO College West
Laan van Spartaan 2, Amsterdam

Incompany
De training kan ook op locatie gegeven worden.
 
Lees verder
Totie van Dorssen
T.vandorssen@rocva.nl
Tel 06 16 08 38 77
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Oog voor Demensie - Training Ontvangen per post Downloaden als PDF