Brein en Leren

Krachtig pedagogisch en didactisch handelen in kinderopvang en basisonderwijs

Inhoud

In deze training maak je kennis met zeven principes waarmee je kinderen ondersteunt in leren. De principes zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek over de werking van het kinderbrein. 
Door het toepassen van de kennis over het brein kun je kinderen beter begeleiden in situaties waarin ze zich inspannen om iets te leren, situaties die in de zone van de naaste ontwikkeling liggen.
In drie bijeenkomsten komen de volgende zeven breinprincipes aan bod:

1. Zin in leren
Leren verloopt het effectiefst als kinderen nieuwsgierig zijn, uitdaging krijgen en ontspannen zijn. Welke factoren zijn hierbij van belang? 

2. Voldoende rust en slaap
Hersenen staan nooit stil, ook niet als kinderen slapen. Slaap en rust is essentieel om het leren te consolideren in het langetermijngeheugen. Hoe en wanneer kun je hier genoeg ruimte voor geven?

3. Bewegen
Door te bewegen neemt de bloedstroom toe en wordt de toevoer van zuurstof naar de hersenen verbeterd. Daardoor worden de hersenen alert. Kinderen leren en onthouden dingen ook beter als ze het DOEN! Hoe bouw je deze kansen in in de dag en in je activiteitenprogramma?  

4. Verdieping van de leerstof
Verdiepend leren doet een beroep op: nadenken en begrijpen, verbanden leggen, het grotere plaatje zien, toepassingen bedenken, analyseren en essenties eruit halen. Hoe kan jij op speelse wijze bijdragen aan deze actieve betrokkenheid?

5. Aandacht voor spiegelneuronen
Spiegelneuronen helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van empathie. Hoe maak je gebruik van deze neuronen?

6. Aandacht voor voeding en omgeving
Hoe kun je via voeding en aanpassingen in de omgeving/ruimte invloed uitoefenen op concentratie en de energie van kinderen?

7. Feedback
Feedback kan meer plezier in het leren betekenen. Hoe geef je op een effectieve manier feedback aan kinderen zodat ze hier optimaal van leren?

De principes staan niet op zichzelf, maar hangen onderling samen. 

Opzet

  • De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur
  • Huiswerk na iedere bijeenkomst
De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 16 deelnemers. 

Kracht van de training

Plezierige en effectieve manier van werken in de training doordat we zelf de 7 principes toepassen en laten ervaren. Er wordt steeds een onderbouwing gegeven vanuit de werking van het brein. Hoe komt leren in het brein tot stand?

Opbrengsten van de training

Aan het eind van de cursus…
  • Kennen de deelnemers zeven principes waarmee ze de ontwikkeling van (jonge) kinderen effectief kunnen ondersteunen
  • Kunnen de deelnemers deze principes toepassen in de begeleiding van (jonge) kinderen
  • Weten de deelnemers hoe ze deze principes kunnen verklaren vanuit de werking van het brein

Bewijs van deelname

Deelnemers ontvangen een certificaat bij 100% aanwezigheid.

Voor wie?

Pedagogisch medewerkers KDV met name 3+ groepen

Kosten

Incompany: aanbod en offerte op maat

Informatie en aanmelding

Jacqueline Schoemaker
E-mail: schoemakerj@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777