Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Branche-erkende opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV).

Het beroep

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) is iemand die professioneel in de zorg werkt. Je hebt zorgtaken voor oudere mensen met geestelijke (psychogeriatrische) beperkingen. Je houdt het overzicht over de verschillende soorten zorg die gegeven worden. Je zorgt ervoor dat mensen de zorg die ze nodig hebben ook altijd krijgen. Daardoor kunnen ze het leven leiden dat ze gewend zijn.
Het profiel dat hoort bij dit beroep vind je op de CZO-site.

De opleiding

Je leert terwijl je werkt in een zorginstelling. Je krijgt ook regelmatig les in theorie. Tijdens de opleiding leer je wat je nodig hebt voor dit beroep. Dat noemen we beroepscompetenties. Het gaat om 14 beroepscompetenties:
 1. Bij het geven van zorg denk je vanuit de klant
 2. Inzicht in randvoorwaarden
 3. Informatie verzamelen
 4. Zorgleefplan
 5. Zorg coördineren
 6. Multi Disciplinair Overleg (MDO)
 7. Communicatie en onderhandelen
 8. Bewaking uitvoering Zorgleefplan
 9. Bewaking van de kwaliteit van leven van cliënten in een leefgroep
 10. Signaleren problemen en problemen oplossen
 11. Rapportage en evaluatie van het zorgproces
 12. Zorgvernieuwing en beleid
 13. Loopbaanontwikkeling
 14. Professionalisering  

De opleiding wordt op de werkplek aangeboden en via open inschrijving. Als je de opleiding met succes volgt, ontvang je het branche-erkende diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Opleidingsduur

De opleiding bestaat uit 12 contactdagen van 7,5 uur (verspreid over maximaal 40 weken). De studie vraagt gemiddeld 6 uur tijd per week.

Toelatingseisen

De opleiding Eerst Verantwoordelijk Verzorgend is een volgende stap voor mensen die werken als verzorgende. De specialisatie EVV is geschikt voor verzorgenden die:
 
 • Werken als verzorgende bij een leerbedrijf dat wordt erkend door College Zorg Opleidingen (CZO)
 • Kunnen leren/werken op mbo-niveau 3 of een daarmee vergelijkbaar niveau

Kosten

De kosten bedragen € 1.650 per persoon.
Groepsprijs op aanvraag.

Informatie en aanmelden

» Ga naar het aanmeldformulier
Voor informatie kun je contact opnemen met mevrouw I. de Wit, accountmanager van het ROC van Amsterdam.
E-mail: i.dewit@rocva.nl
Telefoon: (020) 579 74 80 / 06 39 81 60 75