Opleiden voor de arbeidsmarkt van nu

Mogelijkheden tot maatwerkopleidingen met een erkend diploma bij het ROC van Amsterdam.

De tekorten aan personeel in de zorg maar ook in de welzijnsinstellingen baren grote zorgen. Reguliere opleidingen bieden niet altijd soelaas bij acute vacatures. Ook het behouden van personeel vraagt inspanning.

Het ROC van Amsterdam ( MBO College West) heeft in nauwe samenwerking met het werkveld en vanuit de kennis en expertise op opleidingsgebied een aanbod geformuleerd. Daarbij is onder meer gekeken naar innovatieve concepten als het Wijkleerbedrijf, Gildeleren en blended learning.

Ons opleidingsaanbod voorziet in een ontlasting van de vereiste begeleiding op de werkvloer, het werven van meer personeel, het behoud van personeel en het korter en vaker opleiden.

Welke opleidingen zijn er?

1. Opleiden op de werkvloer
Het tekort aan begeleidingscapaciteit van de instelling wordt in grote mate opgelost door docenten van de opleiding die de studenten op de werkvloer begeleiden.

2. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in BBL-trajecten op niveau 1 en 2 in een Wijkleerbedrijf. Hierna kunnen deze kandidaten, indien mogelijk, doorstromen naar niveau 3 en 4-opleidingen.

3. Zij-instromers
Zij-instromers uit andere sectoren in verkorte trajecten van 1,5- 2 jaar opleiden. Hierbij kan het tempo verhoogd worden door het blended learning principe.

4. Statushouders
Hier zijn trajecten op niveau 2 of 3 mogelijk, afhankelijk van het opleidingsniveau in het land van herkomst. Dit is een voortraject dat opleidt voor een arbeidstraject, met extra aandacht voor Nederlands.

5. Cross-overs
Cross-overs waarin verschillende beroepen gecombineerd worden. Een cross-over is een combinatie van verschillende skills die behoren tot verschillende sectoren en die nauw aansluiten op ontwikkelingen in de praktijk.

6. Opleiden medewerkers in een pedagogisch traject
Opleiden medewerkers in een pedagogisch traject om als extern docent op de opleidingen les te geven.

7. Praktijkbegeleiding op de werkvloer
Wij kunnen praktijkbegeleiding op de werkvloer verzorgen. Specialisten van het ROC van Amsterdam kunnen zorgverleners in opleiding begeleiden tijdens de praktijkuren.

8. Scholing voor medewerkers
Scholing voor medewerkers op een aantal skills.

Brochure

In onze brochure vindt u een uitgebreide omschrijving van bovenstaand aanbod.

Interesse?

Bij interesse in bovenstaande opleidingen gaan wij graag in gesprek over de mogelijkheden. De offerte wordt op maat gemaakt.

Contact

Flip Derks
E-mail: f.derks@rocva.nl
Jacqueline Karsten
E-mail: j.karsten@rocva.nl