Train de trainer - Oog voor interactie

De training versterkt de interactievaardigheden en de taal die pedagogisch medewerkers (pm'ers en gastouders) in hun werk met kinderen gebruiken.

Doel

De training versterkt de interactievaardigheden en de taal die pedagogisch medewerkers (pm'ers en gastouders) in hun werk met kinderen gebruiken. Oog voor interactie is ontwikkeld door het ROC van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.

Drie differentiaties

Wie de Train de trainer-opleiding van Oog voor interactie met goed gevolg afrondt, krijgt de bevoegdheid om de volgende drie differentiaties van de training uit te voeren in de eigen organisatie of daarbuiten.
Oog voor interactie 0-4 jaar
Oog voor interactie 4-12 jaar
Oog voor interactie Gastouderopvang 0-7 jaar
Voor informatie over de inhoud van deze trainingen zie op deze website: Training-Oog-voor-interactie.

Doelgroep

 • Commerciële trainers
 • Interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en voor- en vroegschoolse educatie/vve

Toelatingseisen

Voor deelname gelden tenminste 4 van de volgende eisen:
 • Hbo-diploma/werk- en denkniveau bij voorkeur op pedagogisch gebied (taalniveau 3F)
 • Ervaring met het geven van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • Ervaring met coaching en werkbegeleiding aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • Ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering
 • Voor interne trainers: minimaal twee jaar werkervaring op stafniveau in een kinderopvangorganisatie

Opzet Train de trainer-opleiding

 • Telefonisch intakegesprek
 • 5 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur
 • Intervisie gesprek met trainer
 • Eindopdracht: filmpje inbrengen van eigen interactiemoment, tijdsbestek: circa 10 weken
 • Terugkombijeenkomst na een jaar

Inhoud

 • Uitgangspunten onder de opzet en inhoud van de training
 • Doorloop van de pm-training a.d.h.v. presentatie-opdracht
 • Beeldfeedback volgens OVI-methodiek
 • Feedback geven op de reflectieverslagen
 • De individuele leerlijn begeleiden tijdens coachingsgesprek en eindgesprek
 • Borging en implementatie
 • Opdracht ten aanzien van eigen begeleidingsvaardigheden

Materiaal

• Voorbereidend leeswerk
• Cursusmap van Train de trainer
• Het boek/e-book Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering, Strik, A & Schoemaker, J (2018) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum
• Usb-stick met filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
• Werkboeken Oog voor interactie 0-4, 4-8 en GOB
• Trainershandleiding Oog voor interactie

Certificaat

Deelnemers die Train de trainer succesvol afronden ontvangen een Certificaat Trainer Oog voor Interactie en worden bij het ROCvA geregistreerd als 'Gecertificeerd trainer'. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en wordt daarna in principe opnieuw voor 2 jaar verlengd. Voor precieze voorwaarden kunt u contact opnemen met J. Schoemaker.

Voorwaarden voor certificaat

 • 100% aanwezigheid bij de bijeenkomsten
 • Intervisiegesprek
 • Filmpje van eigen interactie bespreken in subgroep

Kosten

Training en jaarlijkse terugkombijeenkomst
€ 1650

Afdracht

ROCvA is verantwoordelijk voor het verstrekken van de werkboeken aan de deelnemers en de uitgifte van de certificaten Oog voor interactie. De afdracht per getrainde deelnemer is € 50.

Data 2021

Vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur
 • 26 maart
 • 9 april
 • 23 april
 • 21 mei
 • 4 juni

Locatie

MBO College West: Laan van Spartaan 2, Amsterdam

Informatie en aanmelding

Jacqueline Schoemaker
E-mail: trainingKO@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777