Training Oog voor interactie

In de training Oog voor interactie gaan professionals in de kinderopvang aan de slag met hun taal- en interactievaardigheden.

Deze training staat op de lijst voor aanvullend bewijs bij de diplomacategorieën A2 en C.

Wie zijn wij?

logo-OOG.jpg

Ons team bestaat uit de volgende trainers:

Anneke en Jacqueline zijn de schrijvers van het lesboek 'Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering' en hebben de training Oog voor interactie ontwikkeld in samenwerking met het NJI.
Alle vier leiden we al jaren pedagogisch medewerkers op voor de kinderopvang. De afgelopen jaren hebben we ruime ervaring opgedaan met het geven van de training. We vormen een bevlogen team dat staat voor kwaliteit. We zorgen ervoor dat de training voor iedere deelnemer betekenisvol is!

Trainers


kijk hier voor onze licentiehouders.

Videofeedback

In de training Oog voor interactie werken we veel met filmbeelden van jezelf en anderen om je ‘oog voor interactie’ te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat feedback met behulp van videofragmenten het beste leerresultaat oplevert.

Opzet van de training

 • Vooraf: korte schrijfopdracht en TOA-leestoets (naar keuze)
 • 6 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur (één bijeenkomst per 3 á 4 weken)
 • 3 uur huiswerk na iedere bijeenkomst (verwerkingsopdrachten, eigen video-opnamen maken)
 • Individueel coachingsgesprek met de trainer op je werk (na de derde bijeenkomst)
 • Eindgesprek in kleine groepjes met leidinggevende
De bijeenkomsten worden aangeboden in groepen van maximaal 14 deelnemers.

Twee varianten

De training is er in twee varianten. Die kunnen op verzoek ook gecombineerd worden.
 • Oog voor interactie in de kinderopvang 0-4 jaar
 • Oog voor interactie in de kinderopvang 4-12 jaar
In beide varianten gaan we op dezelfde manier aan de slag. We werken langs drie leerlijnen:

Leerlijn 1

Kennis over en oefenen met de 6 interactievaardigheden
 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie
 • Structureren en leidinggeven
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering (met daarbinnen de taalontwikkeling bij kinderen)
 • Begeleiden van interacties tussen kinderen
We vertalen de 6 interactievaardigheden naar de verschillende leeftijdsgroepen. Je oefent met het herkennen en toepassen van de vaardigheden. We besteden extra aandacht aan de 3 laatste (educatieve) vaardigheden en de taalontwikkeling bij kinderen.

Leerlijn 2

Kijken naar jezelf met anderen

Dit gebeurt door het maken en analyseren van video-opnamen van eigen interacties met kinderen in jouw groep. In de bijeenkomsten laat je zelfgekozen filmpjes zien aan andere deelnemers en de trainer. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede manier van feedback geven en een veilige sfeer. Tijdens de bijeenkomsten, tijdens het coachingsgesprek en tijdens het eindgesprek volgt en begeleidt de trainer je voortgang. Door de positieve aanpak word je geholpen om je kracht uit te bouwen en te werken aan eigen leerpunten.

Leerlijn 3

Versterken van eigen taalvaardigheid

Je eigen taalvaardigheid wordt spelenderwijs vergroot door alle opdrachten tijdens de bijeenkomsten en in het huiswerk. Het gaat om spreken en gesprekken voeren, lezen en schrijven.

Ervaringen

Uitspraken van pm'ers
“Door deze training bruis ik weer in mijn werk.”
“Had niet gedacht om met mijn werkervaring nog zoveel nieuws te leren.”
“Kijken naar eigen beeldopnames is super inspirerend. Het brengt me naar een volgend niveau in mijn werk en dat doet heel veel met mij.”
 
Uitspraken van managers
“Door deze training is het kind weer in beeld gekomen.”
“Bij ons veel enthousiasme over inhoud en toepasbaarheid in de praktijk. Het was een erg leerzaam en leuk, energiegevend proces.”
“Pm'ers zijn weer gaan voelen hoe belangrijk ze zijn.”

Trainingsmateriaal

 • Het boek/e-book Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering, Strik, A. & Schoemaker, J. (2018) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum, Houten
 • Filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
 • Filmpjes die de deelnemers zelf maken in de praktijk
 • Werkboek Oog voor interactie

Certificaat

Bij 90% aanwezigheid, actieve deelname en een voldoende voor het eindgesprek ontvang je een certificaat.

Kosten

Incompany: vanaf € 650 (excl. het boek Interactievaardigheden). Prijs wordt per aanvraag berekend en hangt onder meer samen met de groepsgrootte. Wij kunnen trainingen verzorgen op alle dagdelen van maandag tot en met zaterdag. Neem hierover contact op met Jacqueline Schoemaker.

Open inschrijving: €750 (excl. Het boek Interactievaardigheden).

Data open inschrijving

De eerstvolgende training staat gepland op de volgende woensdagochtenden van 9.00 tot 12.30 uur: 
Bijeenkomst 1.      13 oktober
Bijeenkomst 2.       3 november
Bijeenkomst 3.       1 december
Coaching:               half januari 
Bijeenkomst 4.       26 januari
Bijeenkomst 5.       16 feb
Bijeenkomst 6.       9 maart
Eindgesprekken:    eind maart

BOVENSTAANDE GROEP IS VOL

De volgende training staat gepland op onderstaande donderdagochtenden van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Bijeenkomst 1.          2 december
Bijeenkomst 2.          23 december
Bijeenkomst 3.          27 januari 2022
Coaching:                  half februari
Bijeenkomst 4           10 maart
Bijeenkomst 5           31 maart
Bijeenkomst 6.          21 april
Eindgesprekken:       begin mei

Bovenstaande data zijn onder voorbehoud.

Locatie

MBO college West, Laan van Spartaan 2 in Amsterdam.

Aanmelden / meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jacqueline Schoemaker:
E-mail: trainingKO@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777
» Facebook-pagina Oog voor interactie