Voor volwassenen

Oog voor Interactie - Train de Trainer

Train de Trainer Oog voor Interactie
Voor volwassenen
logo-OOG-voor-interactie.jpg
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Jacqueline Schoemaker. Haar contactgegevens vind je onderaan de pagina bij 'Contact en aanmelden'. Bij voldoende belangstelling starten we een groep.
 
MBO College West
Laan van Spartaan 2, Amsterdam
-
5 sessies
okt 2023
Cursus
Introductie

Over de training

De training ​Oog voor Interactie is bedoeld voor commerciële trainers, interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en voor- en vroegschoolse educatie/vve. 

Oog voor Interactie versterkt de interactievaardigheden en de taal die pedagogisch medewerkers (pedagogisch medewerkers en gastouders) in hun werk met kinderen gebruiken. De training is ontwikkeld door het ROC van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut.

Drie differentiaties

Wie de Train de Trainer-opleiding van Oog voor Interactie met goed gevolg afrondt, krijgt de bevoegdheid om de volgende drie differentiaties van de training uit te voeren in de eigen organisatie of daarbuiten:
  • Oog voor interactie 0-4 jaar
  • Oog voor interactie 4-12 jaar
  • Oog voor interactie Gastouderopvang 0-7 jaar
Ga voor meer informatie over de inhoud van deze trainingen naar Oog voor Interactie.

Programma

•    Telefonisch intakegesprek
•    5 groepsbijeenkomsten van 3,5 uur
•    Intervisie gesprek met trainer
•    Eindopdracht: filmpje maken van eigen interactiemoment, tijdsbestek: circa 10 weken
•    Terugkombijeenkomst na een jaar
Lees verder

Wat leer je tijdens de training?

Inhoudelijk ziet de training er als volgt uit:

•    Uitgangspunten onder de opzet en inhoud van de training
•    Doorloop van de pm-training a.d.h.v. presentatie-opdracht
•    Beeldfeedback volgens OVI-methodiek
•    Feedback geven op de reflectieverslagen
•    De individuele leerlijn begeleiden tijdens coachingsgesprek en eindgesprek
•    Borging en implementatie
•    Opdracht ten aanzien van eigen begeleidingsvaardigheden
Lees verder

Certificaat

Deelnemers die Train de Trainer succesvol afronden ontvangen een Certificaat Trainer Oog voor Interactie en worden bij het ROCvA geregistreerd als 'gecertificeerd trainer'. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en wordt daarna in principe opnieuw voor 2 jaar verlengd.

Voorwaarden voor certificaat

•    100% aanwezigheid bij de bijeenkomsten
•    Intervisiegesprek
•    Filmpje van eigen interactie bespreken in subgroep
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Voor deelname aan deze training gelden tenminste 4 van de volgende eisen:

•    Hbo-diploma/werk- en denkniveau bij voorkeur op pedagogisch gebied (taalniveau 3F)
•    Ervaring met het geven van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
•    Ervaring met coaching en werkbegeleiding aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
•    Ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering
•    Voor interne trainers: minimaal twee jaar werkervaring op stafniveau in een kinderopvangorganisatie
 
Lees verder

Lees verder
De kosten voor deze training bedragen € 1650,- (inclusief jaarlijkse terugkombijeenkomst).

Het ROC van Amsterdam is verantwoordelijk voor het verstrekken van de werkboeken aan de deelnemers en de uitgifte van de certificaten Oog voor Interactie. De afdracht per getrainde deelnemer is € 50,-.

Benodigd materiaal

• Voorbereidend leeswerk
• Cursusmap van Train de Trainer
• Het boek/e-book Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering, Strik, A & Schoemaker, J (2018) Amsterdam: Bohn Stafleu van Loghum
• Usb-stick met filmpjes van pedagogisch medewerkers in actie
• Werkboeken Oog voor Interactie 0-4, 4-8 en GOB
• Trainershandleiding Oog voor Interactie

 
Lees verder
Lees verder
Bijeenkomst 1: vrijdag 6 oktober 2023 van 13.00 tot 17.00 uur.
Bijeenkomst 2: vrijdag 10 november 2023 van 13.00 tot 17.00 uur.
Bijeenkomst 3: vrijdag 1 december 2023 van 13.00 tot 17.00 uur.
Bijeenkomst 4: vrijdag 15 december 2023 van 13.00 tot 17.00 uur.
Intervisie in week van 8  januari 2024
Bijeenkomst 5: vrijdag 19 januari 2024 van 13.00 tot 17.00 uur.

Bij voldoende belangstelling wordt er een nieuwe groep ingepland. 

 
Lees verder
Neem voor meer informatie en om aan te melden contact op met Jacqueline Schoemaker.
E-mail: trainingKO@rocva.nl
Telefoon: 06 344 54 777
 
Lees verder
Locatie(s)

Locatie(s)

Klik op de marker of locatie voor meer informatie hierover.

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Telefoon: Niet beschikbaar

Meer informatie Plan je route

 
Pagina inhoud

Voor welke locatie wil je je aanmelden?

Zit de opleiding die je wilt volgen vol? We willen je graag verder helpen! Neem contact op met het informatiecentrum.
Er is een profiel voor je aangemaakt
In je mailbox vind je de gegevens die je nodig hebt. Daarmee kun je je profiel bevestigen en doorgaan met aanmelden.
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Oog voor Interactie - Train de Trainer Ontvangen per post Downloaden als PDF
Meld je aan