Training Oog voor kinderen 8-13 jaar

De training Oog voor kinderen 8-13 jaar is een training voor pedagogisch medewerkers in de BSO en richt zich op de oudere kinderen in de groep.

De training is qua werkwijze en inhoud familie van de training Oog voor interactie (waarvan de effectiviteit aangetoond is):

Kracht van de training

  • Kindvolgende benadering
  • Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden gericht op deze leeftijdsfase
  • Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
  • Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
  • Gevarieerde en activerende werkvormen.
  • Aandacht voor borging

Opzet

Vier bijeenkomsten:

1 Veilig en vrij in het honk
Een plek creëren voor ieder kind en kinderparticipatie.

2 Ontdekken wie je bent en wat je vindt
Positief leidinggeven en gedrag reguleren.

3 Verbinding met anderen
Kinderen begeleiden bij onderlinge interacties en de groepsdynamiek.

Pendelen tussen school, BSO en thuis
De zes interactievaardigheden in contact met ouders en de school.

Een coachingsbijeenkomst in kleine groepjes van 3 pm’ers met de trainer: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, leerdoelen vaststellen.

Een eindgesprek in kleine groepjes van 3 pm’ers, trainer en pedagogisch coach: eigen beeld kijken en bespreken met elkaar, versterkingsplan en vervolgstappen uitwisselen met pedagogisch coach.

Materiaal
Boek: Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A., & Schoemaker, J. (2018). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Werkboek
Reader met aanvullende literatuur

Doelgroep
We richten ons in de training op de oudere schoolkinderen van 8 tot en met 13 jaar.

Er is ruimte om binnen de bijeenkomsten accenten te leggen bij specifieke thema’s die in de organisatie van de deelnemers van belang zijn en aan te sluiten bij de pedagogische visie en de praktische situatie.

Certificaat
De deelnemer ontvangt het certificaat Oog voor kinderen 8-13 bij 90% actieve aanwezigheid en een voldoende voor de eindopdracht.

Kosten
Open inschrijving: € 575 per deelnemer, exclusief het boek interactievaardigheden.
In company: Offerte op aanvraag.
NB I.v.m. de RIVM maatregelen werken we in kleinere groepen.

Data open inschrijving
De training vindt plaats op de volgende vrijdagochtenden van 9.15 uur tot 12.30 uur:

Bijeenkomst 1: 10 september
Bijeenkomst 2: 1 oktober
Coaching in de week van 25 oktober
Bijeenkomst 3: 12 november
Bijeenkomst 4: 3 december
Eindgesprekken in januari

Plaats: MBO College West aan de Laan van Spartaan 2, Amsterdam.
NB Plaats en data onder voorbehoud.

Informatie en aanmelding
Jacqueline Schoemaker
E-mail: trainingKO@rocva.nl
Telefoon: 06 - 344 54 777