Zorg & Welzijn

Als volwassene kun je bij Zorg & Welzijn mbo-opleidingen volgen. Van laborant tot
pedagogisch werker. Van kraamverzorger tot verpleger.

Opleidingen

» Gecombineerd traject Verzorgende IG en Medewerker Maatschappelijke Zorg
 
» Praktijkopleider Zorg & Welzijn

Meer informatie en aanmelden

Hilversum - Verpleegkunde en Zorg
Noëlle Oostdam
Telefoon: 06 513 939 60
E-mail: nam.oostdam@rocva.nl
 
Hilversum - Welzijn
Netty van den Berg
Telefoon (035) 689 20 79
E-mail: nh.vdberg@rocva.nl
 
» Overzicht mbo-opleidingen Zorg & Welzijn voor jongeren