Voor volwassenen

Oog voor Kinderen 8-13 jaar - Train de Trainer

Voor volwassenen


logo-oog-voor-kinderen-def-8-13-definitief-2-(1).jpg

Neem contact op met Anneke Strik om je aan te melden. Haar contactgegevens vind je onderaan de pagina bij 'Contact en aanmelding'. Bij genoeg deelnemers starten we een nieuwe training. 
Introductie

Over de training

De cursus Oog voor Kinderen 8-13 jaar - Train de Trainer is geschikt voor commerciële trainers en interne trainers/stafmedewerkers/pedagogisch coaches in de kinderopvang en gastouderopvang.

Met het trainerscertificaat kun je de training Oog voor Kinderen 8-13 jaar aanbieden aan pedagogisch medewerkers en gastouders in je eigen organisatie of daarbuiten. Je kunt de training ook gebruiken als deskundigheidsbevordering voor jezelf en de kennis en inzichten gebruiken bij het begeleiden en coachen van je collega’s.
 

Kracht van Oog voor Kinderen 8-13 jaar

 •     Kindvolgende benadering
 •     Degelijke en concrete uitwerking van de interactievaardigheden gericht op deze leeftijdsfase
 •     Plezierige en effectieve manier van werken met (eigen) filmpjes
 •     Aandacht voor ieders individuele groeiproces en voor collegiale feedback
 •     Gevarieerde en activerende werkvormen
 •     Aandacht voor borging
Ga voor meer informatie over de inhoud van deze training voor pm’ers naar Oog voor Kinderen 8-13 jaar.

Programma Train de Trainer

Opzet Oog voor Kinderen 8-13 jaar - Train de Trainer
 • Telefonisch intakegesprek
 • 3 bijeenkomsten van 4 uur
 • Jaarlijkse terugkombijeenkomst van 3 uur in elk geval tot 1 januari 2025

Huiswerk: lezen achtergrondinformatie en cursusmateriaal. Voorbereiding presentatie-opdracht.

Terugkom/inspiratiebijeenkomsten: elk jaar is er een verplichte terugkombijeenkomst waarin we elkaar scherp houden en inspireren door uitwisseling van ervaringen en kennis.
Lees verder

Wat leer je tijdens de training?

 •     Uitgangspunten onder de opzet en inhoud van de training
 •     Doorloop van de pm-training aan de hand van presentatie-opdracht
 •     Verdieping op de belangrijkste thema’s in de training
 •     Oog voor kinderen 8-13 jaar uitzetten in de organisaties.
 •     De individuele leerlijn begeleiden tijdens coachingsgesprek en eindgesprek:
 •     beeldcoaching in groepjes
 •     de rol van de pedagogisch coach
 •     Borging van de leerresultaten
 •     Praktische kwesties waaronder licentievoorwaarden
 •     Certificaatuitreiking
Lees verder

Certificaat

Wanneer de deelnemers 100% van de bijeenkomsten actief hebben bijgewoond, ontvangen zij een certificaat. Dit certificaat geeft recht om de training Oog voor Kinderen 8-13 jaar in de eigen organisatie of in andere organisaties uit te voeren binnen de doelgroep van pedagogisch medewerkers en gastouders.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Deelnemers moeten aan tenminste 4 van de volgende eisen voldoen:
 • Hbo-diploma op pedagogisch gebied
 • Trainerservaring
 • Taalniveau-3F
 • Coaching-ervaring
 • Ervaring met beeldfeedback
Lees verder

Lees verder

Open inschrijving: € 1600,-
Afdracht: het ROC van Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitgifte van de certificaten Oog voor kinderen 8-13 jaar voor de deelnemers die u traint. De afdracht per certificaat is € 50,-.
Terugkombijeenkomsten: kostprijs.

Lesmateriaal

 • Trainershandleiding
 • Werkboek Oog voor kinderen 8-13 jaar
 • Reader Oog voor kinderen 8-13 jaar
 • Toegang tot PowerPoints van de bijeenkomsten
 • Toegang tot filmmateriaal
 • Interactievaardigheden, een kindvolgende benadering (3e druk). Strik, A. & Schoemaker, J. (2018) Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Lees verder
Lees verder
Neem voor meer informatie contact op met Anneke Strik.

E-mail: strika@rocva.nl
Telefoon: 06 41 50 12 68
Lees verder
Lees verder
Pagina inhoud
Geen open dagen voor deze opleiding
Brochure
Oog voor Kinderen 8-13 jaar - Train de Trainer Ontvangen per post Downloaden als PDF