Meerjarenstrategie dient de student
Binnen MBO College Airport is de afgelopen jaren al veel gedaan in het kader van onze meerjarenstrategie. Waar komt het college vandaan, waar staan ze op dit moment en waar willen ze naartoe? Albert-Jan Krikke (directeur Onderwijs), Luisa Prando (trekker inclusie en internationalisering) en Vera Molenaar (projectleider duurzaamheid) vertellen meer. “Voor ons is het belangrijk dat we onze studenten zo goed mogelijk in hun kracht weten te zetten”, aldus Albert-Jan.

“Onze meerjarenstrategie sluit goed aan bij waar we al mee bezig waren”, vertelt Albert-Jan. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan verder vormgeven van het onderwijs in co-creatie met de Luchtvaart Community Schiphol en hoe we ons verhouden ten opzichte van duurzaamheidsvraagstukken in de luchtvaart. De meerjarenstrategie heeft voor ons een versnelling opgeleverd in de doorontwikkeling van deze thema’s.”
 

Les op Schiphol

“Een mooi voorbeeld van sociale innovatie is House of Aviation, waar onze stewards en stewardessen ‘on the job’ op locatie worden opgeleid”, gaat Albert-Jan verder. “MBO College Airport werd daarmee het eerste college met leslokalen op Schiphol. Dit concept zijn we ook aan het doorvertalen naar andere opleidingen.”
 

In het DNA

Om ook de andere thema’s meer versnelling te kunnen geven, werden voor inclusie, internationalisering (Luisa) en duurzaamheid (Vera) projectleiders aangesteld. Luisa: “Ik ben blij dat hier vanuit de directie ruimte aan is gegeven. In eerste instantie denk je als je op ons college rondloopt dat er weinig speelt op het gebied van inclusie. Zodra je het gesprek aangaat met collega’s en studenten, merk je echter dat er toch meer vraagstukken spelen dan in eerste instantie gedacht.”

Afgelopen jaar richtte Luisa zich met name op bewustwording rondom het thema. Dit tweede jaar richt ze zich met name op hoe alle collega’s hier een steentje aan bij kunnen dragen. “Hoe zorgen we er nu voor dat iedereen zich welkom voelt? En dat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen? In het kader daarvan geven we nu bijvoorbeeld de training ‘schurende gesprekken’, zowel voor docenten als voor onderwijsondersteuners. Zodat we met z’n allen in staat zijn om zowel met de studenten als met elkaar een goed gesprek te voeren over onderwerpen die op dit moment leven op school en in onze maatschappij.

Een ander voorbeeld is het convenant dat we ondertekenden voor het lopen van stages op Schiphol. Mijn doel is dat inclusie uiteindelijk echt in het DNA van de teams komt te zitten.”
 

Trekkersrol voor studenten

Als je aan de luchtvaart denkt, denk je niet meteen aan duurzaamheid. “Toch is het juist een mooie kans om op dit vlak een trekkersrol voor onze studenten te creëren”, aldus Albert-Jan. “We leiden een doelgroep op die hier een enorme bijdrage aan kan leveren. Als sector zijn we keihard aan de slag gegaan om te kijken hoe we als branche kunnen verduurzamen. Dit zit bijvoorbeeld in het gebruik van bepaalde brandstoffen, maar ook in hoe we de processen op Schiphol kunnen optimaliseren.” Een opvallend voorbeeld van een duurzame ontwikkeling op MBO College Airport is de aanschaf van de Pipistrel Velis Electro, een elektrisch vliegtuig. Hiervoor wordt op dit moment het keuzedeel ‘duurzamer vliegen’ ontwikkeld. Dit kan worden ingezet op alle Vliegtuigtechniek opleidingen van Nederland en is gemaakt door onze docenten in samenwerking met Deltion.

Een ander voorbeeld is de windturbinesimulator die op MBO College Airport in gebruik werd genomen. “Een windturbine werkt voor vijfenzeventig procent hetzelfde als een vliegtuigmotor”, vertelt Vera. “Ook op onze andere locaties wordt nu gekeken of een windturbinesimulator in gebruik kan worden genomen. Hierdoor kunnen onze studenten een essentiële bijdrage leveren aan de energietransitie waar we als samenleving voor staan. Op dit moment wordt door middel van ‘challenges’ uit het bedrijfsleven, projectweken en keuzedelen bewustzijn gecreëerd bij studenten en medewerkers. Uiteindelijk is het doel dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ons onderwijs, bedrijfsvoering en onze gebouwen dit ook uitstralen.”
 

Samen voor de student

“We hebben elkaar echt nodig om goed vorm te kunnen geven aan de thema’s uit onze meerjarenstrategie”, aldus Albert-Jan. Wanneer Albert-Jan tevreden is? “Het is natuurlijk mooi als we onze beloften en idealen terugzien in het gedrag van onze studenten. Uiteindelijk leiden we op vóór onze studenten. Dus als zij zeggen: dit is de allergaafste opleiding die jullie ooit hadden kunnen bedenken, ben ik trots.”
 

Meer informatie

Wil je meer weten over onze meerjarenstrategie, onze belofte en de dragende strategische thema’s? Klik hier voor meer informatie.
 

Ander nieuws

Nieuws Keuzedeel ontwikkeld voor studenten die zich inzetten voor de medezeggenschap Studenten Isra Mezoury (voorzitter studentenraad MBO College Lelystad), Richard Kromer (vicevoorzitter studentenraad MBO College Almere) en Sem...
Nieuws Start bouw Metropolis Lyceum gevierd Op vrijdag 28 juni is gestart met de bouw van het Metropolis Lyceum dat onderdeel is van scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). De...
Nieuws Opening Health Campus op MBO College Amstelland Op woensdag 29 mei is op MBO College Amstelland een Health Campus geopend. De Health Campus is een plek waar medewerkers en studenten hun algehele...
Bekijk al het nieuws