Handhaver Toezicht en Veiligheid

Publieke veiligheid - 23322

Sector:
Veiligheid

 
MBO College Zuidoost
Fraijlemaborg 135, Amsterdam
3
3 jr.
aug 2023
BOL 23322
Introductie

Is dit beroep iets voor jou?

Werk jij graag mee aan de veiligheid op straat? Dan is de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid (HTV) iets voor jou! Je hebt een afwisselende baan waarbij je veel buiten bent. Je loopt in een uniform en helpt mensen op straat, in woonwijken of in het park. Zie je een overtreding, dan grijp je in. Ook controleer je vergunningen. Soms mag je ook een boete uitdelen. Je neemt daarmee ook werk uit handen van de politie.

Droom jij van een baan bij de politie? Op het Veiligheidscollege word je tijdens je opleiding begeleid door een loopbaanbegeleider en werk je aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt begeleiding van sportdocenten om te zorgen dat je er fysiek en mentaal klaar voor bent. Je wordt gescreend door de politie. Deze screening vindt pas plaats na het keuringstraject van de politie. Je hebt dan gegarandeerd een baan als je door de keuring komt.

Hoe ziet de opleiding eruit?

Tijdens deze opleiding zit je ongeveer 70% van de tijd op school. De rest van de tijd loop je stage en doe je praktijkervaring op. Je krijgt verschillende kernvakken die bijdragen aan jouw ontwikkeling als student en mens. Daarnaast is het examen voor het BOA-certificaat een onderdeel van deze opleiding.

Tijdens de opleiding doe je op verschillende momenten werkervaring op door stage te lopen bij de Handhaving in en rondom Amsterdam. Je hebt onregelmatige werktijden. Het kan voorkomen dat je ‘s avonds of in het weekend werkt. Geen dag is hetzelfde.

Keuzedelen
Tijdens je opleiding volg je ook keuzedelen die je helpen je kennis te verbreden of verdiepen. Die kunnen er ook voor zorgen dat je een betere doorstroom naar een vervolgopleiding hebt. In totaal zijn er 6 keuzedelen. Je kiest er zelf twee, en één keuzedeel is verplicht. 
• Engels niveau 4
• Intake en Service
• Oriëntatie op Politie
• Gebiedsgebonden politie en opsporing
• Proactief beveiligen
• Verrijking leervaardigheden (verplicht)

Kijk voor meer informatie bij het tabblad 'Keuzedelen' onder Praktische Informatie. 

Persoonlijke begeleiding
Elke student op het veiligheidscollege krijgt een loopbaanbegeleider. Je loopbaanbegeleider is je eerste aanspreekpunt voor alles wat je nodig hebt tijdens je studie. De loopbaanbegeleider is ook degene die je doorverwijst als je extra of gespecialiseerde begeleiding nodig hebt. Zo is er een pluscoach die je helpt als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt met leren of plannen. Ook is er een zorgcoördinator die je helpt als je persoonlijke problemen hebt. Het Loopbaan Expertisecentrum kan je helpen als je twijfelt of je wel de juiste opleiding hebt gekozen of alles wilt weten over doorstuderen.
Lees verder

Wat leer je tijdens de opleiding?

In actie komen bij incidenten en noodgevallen, eerste hulp verlenen (EHBO),  aanhouden van verdachte personen, mensen informeren en de weg wijzen, uitvoeren van administratie die bij je werk hoort, looptraining, krachttraining en zelfverdediging, sociale vaardigheden, spreek- en gespreksvaardigheden (NL en Engels), schrijven van een proces-verbaal, algemeen juridische lessen (wat mag je en wat kan je?), afwijkend gedrag herkennen en reageren op afwijkend gedrag.
Lees verder

Waar kun je gaan werken?

Bij de gemeente, als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Bij de politie, na een vervolgopleiding aan de politieacademie. Bij de NS of andere vervoersbedrijven. Bij de douane, de brandweer en Staatsbosbeheer.
Lees verder
Praktische informatie

Praktische informatie

Lees verder

Toelating
Met een diploma van je middelbare school ben je altijd welkom op een van onze mbo-opleidingen. Je vooropleiding bepaalt op welk niveau je ingeschreven kunt worden. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen. Heb je nog geen vmbo-diploma of overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4, dan start je in een Entree-opleiding. Om deze opleiding te kunnen doen, is het volgen van een voorlichting verplicht. Ook moet je meedoen aan een kennismakingsdag.

Aanvullende eis
Als je bij deze opleiding stage gaat lopen, wordt er door de werkgevers een VOG (VGB) gevraagd. Als je deze niet kunt krijgen, betekent dit dat je geen stage kunt lopen. Daardoor moet je de opleiding stoppen. Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Kennismaking
Tijdens de kennismakingsdag zet jij je voor 100% in. Het is een sportieve dag waarin je de volgende onderdelen uitvoert: 1600m loop, burpees, squats, sit-ups, push-ups en pull-ups.

Daarnaast heb je een kennismakingsgesprek, waarbij je dieper ingaat op de opleiding.
Lees verder
  • Vakscholen overige werkgevers
  • Politieopleiding op niveau 4
  • Andere niveau 4-opleiding
Lees verder
Lees verder
  • Je betaalt les- / cursusgeld, de hoogte daarvan wordt wettelijk bepaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Een actueel overzicht van de bijkomende kosten vind je op de opleidingspagina op de website onder het tabblad ‘Soorten kosten’
Lees verder
Naast het wettelijk bepaalde les- / cursusgeld komen er nog kosten bij voor leermiddelen en eventuele extra's. 

Leermiddelen
Voor de meeste opleidingen heb je boeken nodig. Het kan ook zijn dat een laptop vereist is. Daarnaast kan het zijn dat je speciale software of kleding nodig hebt.
 
Extra’s die niet verplicht zijn
Het lesprogramma is erop gericht je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dat kan betekenen dat excursies of masterclasses worden aangeboden die extra kosten met zich meebrengen. 
Ook vinden we het belangrijk dat je je eigen gereedschap aanschaft zodat je ook buiten schooltijd kunt oefenen.  
De kosten worden zo laag mogelijk gehouden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Dat gebeurt in overleg met de studentenraad. Zijn de kosten een probleem voor je, dan zijn er mogelijkheden om je daarbij te helpen.  

» Meer informatie over de soorten kosten
 
Hieronder vind je een indicatie voor de kosten van de gehele opleiding. De precieze kosten hoor je bij de kennismaking. 
 
MBO College Zuidoost - indicatie kosten BOL: € 745,-, exclusief verplichte laptop.
Lees verder
Elke student van de opleiding HTV kiest tijdens de studie voor twee keuzedelen. Daarnaast volg je nog een verplicht keuzedeel: Verrijking leervaardigheden. Dit betekent dus dat je in totaal drie keuzedelen volgt. Het is soms ook mogelijk om een keuzedeel van een andere opleiding te volgen.

Engels niveau 4
In dit keuzedeel kun je of een mbo 4 afsluiting Engels B1/A2 behalen, of een hbo-jaar 1 Engels B2/B1. Bij beide keuzes ontvang je een certificaat. Deze certificaten bereiden je voor op, en geven je vrijstellingen in, vervolgopleidingen. 

Ze zijn ook een aanvulling op jouw cv en versterken je zelfvertrouwen in de Engelse taal. Er zijn vier examens: Lezen/Luisteren, Schrijven, Spreken, Gesprekken Voeren. Meer informatie over deze niveaus is te vinden via: Europese taalniveaus CEFR (A1, A2, B1, B2, C1, C2), detaalbrigade.nl.

Toch fijn als je goed Engels spreekt!

Intake en Service
Je leert om op de juiste manier een aangifte (start van een strafonderzoek) op te maken. Zo’n aangifte moet in goed Nederlands op schrift gezet worden.
 
Dit keuzedeel bestaat uit twee examens. 
Examen 1: opmaken van een mutatie (informeel) bij een burger die met een klacht/probleem bij de student als ambtenaar komt. De ambtenaar dient binnen de geldende eisen deze mutatie op te maken. Zo kunnen de andere collega’s het probleem oplossen. 

Examen 2: opmaken van een proces-verbaal van aangifte. Je dient een officiële aangifte op te maken met alle bestandsdelen van een wetsartikel. Deze aangifte wordt beoordeeld door een Officier van Justitie en komt aan bij een recherche-/ noodhulpteam. Zij gaan vervolgens een onderzoek verrichten. 

Toch fijn als de Officier van Justitie op jou kan vertrouwen!

Oriëntatie op Politie
Het keuzedeel Oriëntatie op Politie bereidt je voor op de mogelijkheid om als politiemedewerker te gaan werken. Er komen kennis en vaardigheden aan bod die nodig zijn om als politiemedewerker goed te kunnen werken. Ook word hier je rol als toekomstige medewerker in de politieorganisatie inzichtelijk gemaakt. 

Je krijgt inzicht in de politieorganisatie en de 11 beroepscompetenties en de 4 kernwaarden. 

Wanneer je vooraf een juist beeld hebt van het politiewerk en inzicht hebt in je kwaliteiten en ontwikkelpunten, is de kans groter op een succesvol vervolgtraject richting de politiesollicitatie/politieacademie. Je kansen op werk worden daarom groter, omdat de politie op deze manier een efficiënter aannamebeleid kan voeren.

Toch fijn als je weet of de politie iets voor je is!

Gebiedsgebonden politie en opsporing*
Studenten die het keuzedeel ‘Oriëntatie op Politie’ hebben gevolgd, hebben de mogelijkheid om ook het keuzedeel ‘Gebiedsgebonden politie en opsporing’ te volgen. Je gaat nog dieper in op de politieorganisatie. Waar je je in het keuzedeel ‘Oriëntatie op Politie’ vooral hebt georiënteerd op wat de politie voor een organisatie is en of deze organisatie bij je past, zal het keuzedeel ‘Gebiedsgebonden politie en opsporing’ een mooie aanvulling zijn om te werken aan de benodigde kennis en vaardigheden. 

*let op: om dit keuzedeel te kunnen volgen, moet je ook het keuzedeel ‘Oriëntatie op Politie’ hebben gevolgd.

Toch fijn als je weet wat de politie van je verwacht!

Proactief beveiligen
Je leert in het geheim optreden, volgen, afluisteren, fotograferen van verdachten en het legaal ‘inbreken’. Dit om de beveiliging te testen. Zo kun je een Standard Operating Procedure opmaken en de beveiliging trainen. 

Ook leer je om normafwijkend gedrag in de samenleving te zien om zo dreiging te ontkrachten door middel van 'security questioning'. 

Voor dit keuzedeel worden bij het behalen van de examens een praktijk certificaat Non-Politioneel gedrag uitgereikt door het ROC van Amsterdam in samenwerking met de Triangular Group Academy. 

Bij het theorie-examen Proactief beveiligen krijg je bij het behalen een diploma uitgereikt. Dit diploma wordt bijgeschreven in het landelijke register proactief beveiliger. Beide kunnen toegevoegd worden aan je cv en helpen je bij het solliciteren binnen alle veiligheidsdiensten. 

Het keuzedeel bestaat uit 10 weken theorie en 10 weken praktijk.  Het theoretische onderdeel noemen we Proactief Beveiligen. Samen met het praktijkonderdeel wordt het keuzedeel Predictive Profiling genoemd.

Toch fijn als je de waarheid weet te achterhalen!

Verrijking leervaardigheden (verplicht)
Tijdens dit keuzedeel vergroot je jouw leervaardigheden en vakkennis. Dit komt goed van pas tijdens deze opleiding. Je hebt misschien al wel gemerkt dat de opleiding HTV een erg theoretische opleiding is. 

Er wordt van jou verwacht dat je de wetten uiteindelijk allemaal begrijpt en kent. Wij vinden het belangrijk om jou hierin te ondersteunen. Daarom wordt het keuzedeel ‘Verrijking leervaardigheden’ aan alle HTV’ers aangeboden in de eerste periode van de opleiding. Op die manier leer jij hoe je het beste kunt leren en welke leerstrategieën echt werken. 

Tijdens dit keuzedeel maak je verschillende opdrachten, zodat jij meer leert over jezelf en hoe jij het beste leert. Het keuzedeel wordt afgesloten met een examen. Het examen bevat een portfolio en een eindgesprek met je loopbaanbegeleider.

Toch fijn als je weet dat je efficiënt kan leren!
Lees verder
Manio is eerstejaars student Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) op MBO College Zuidoost. Hij is 18 jaar en heel enthousiast over het vak.

» Lees hier het interview met Manio
Lees verder
De student en beroepsbeeld

Bekijk de video!

Kwaliteit & Kansen

Kwaliteit & Kansen

Meer informatie over de kwaliteit van deze opleiding en de aansluiting op de arbeidsmarkt vind je op de website Studie in Cijfers van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).
Locatie(s)

Locatie(s)

Klik op de marker of locatie voor meer informatie hierover.

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar
Niet beschikbaar Niet beschikbaar

Telefoon: Niet beschikbaar

Meer informatie Plan je route

 
Andere studies voor jou
Misschien is dit ook iets voor jou!
Veiligheid & Vakmanschap 3 Grondoptreden
Veiligheid & Vakmanschap 3 Grondoptreden
Leerweg BOL
Niveau 3
Medewerker Pantserinfanterie (Aankomend Onderofficier Grondoptreden)
Medewerker Pantserinfanterie (Aankomend Onderofficier Grondoptreden)
Leerweg BOL
Niveau 3
Veiligheid & Vakmanschap 3 ICT
Veiligheid & Vakmanschap 3 ICT
Leerweg BOL
Niveau 3
Havenbeveiliger (17+)
Havenbeveiliger (17+)
Leerweg BOL
Niveau 2
Veiligheid & Vakmanschap 2 Grondoptreden
Veiligheid & Vakmanschap 2 Grondoptreden
Leerweg BOL
Niveau 2
Beveiliger (Oriëntatie Koninklijke Marechaussee)
Beveiliger (Oriëntatie Koninklijke Marechaussee)
Leerweg
Niveau 2
Pagina inhoud

Voor welke locatie wil je je aanmelden?

Zit de opleiding die je wilt volgen vol? We willen je graag verder helpen! Neem contact op met het informatiecentrum.
Er is een profiel voor je aangemaakt
In je mailbox vind je de gegevens die je nodig hebt. Daarmee kun je je profiel bevestigen en doorgaan met aanmelden.
Brochure
Handhaver Toezicht en Veiligheid Ontvangen per post Downloaden als PDF
Meld je aan