Publiek-private samenwerkingen

 

Het ROC van Amsterdam en publiek-private samenwerkingen

Het ROC van Amsterdam heeft publiek-private samenwerkingen (PPS) in verschillende sectoren, ieder op eigen wijze vormgegeven. De basis is altijd een intensieve en vernieuwende manier van samenwerken in de leerloopbaan van de student. De praktijk is leidend en lessen vinden dan ook vaak plaats op locaties buiten de school.
 

» Buurtverbinding 
Verbetering van de aansluiting van de opleidingen Sociaal Werk/Maatschappelijke Zorg op de behoefte van de arbeidsmarkt in Amsterdam.
 
» Cyber Security
Inspelen op de groeiende populariteit van cyber security.

» House of Aviation

Optimale afstemming tussen onderwijs en praktijk voor de luchtvaart van de toekomst.
 

» House of Digital

In alle beroepen wordt een steeds groter beroep gedaan op digitale skills.


» House of Hospitality

Metropoolregio Amsterdam moet de meest gastvrije regio van Europa worden.


» House of Logistics
De logistiek vakman van de toekomst.

» Jean School

Duurzaamheid, innovatie en samenwerking in de denim-branche.


» NexTechnician
Vroegtijdig kennismaken met nieuwe medewerkers.
 
» Opleidingscampus Technische Installaties
Gezamenlijk wordt gewerkt aan een futureproof Amsterdam.

» Practoraat Airport

Broedplaats voor innovatie waar overheid, onderwijs en het beroepenveld elkaar ontmoeten.
 

» Talentontwikkeling Entree Amsterdam
Het vergroten van de economische zelfstandigheid van Entree- en niveau 2-studenten door hen een goede start te bieden op de arbeidsmarkt.
 
» Talentontwikkeling met wetenschap & techniek

Aankomende werknemers in de kinderopvang en het basisonderwijs zodanig opleiden dat zij in staat zijn om kinderen in hun talentontwikkeling in wetenschap en technologie te begeleiden.
 

» Urban Sport Trainer

Deze opleiding is de eerste die zich richt op de urban sportwereld. Dit sluit aan bij ‘De sportieve stad’, de sportvisie van de gemeente Amsterdam.
 

» Take-X
Onderwijs en bedrijven werken samen om ervoor te zorgen dat de regio Amsterdam - Hilversum voorop blijft lopen op het gebied van media.

» Zorg in de wijk in de 21e eeuw
Inspelen op de veranderende behoeften in de zorg.
 
» Tekort in de zorg is onze zorg
Een samenwerkingsverband van onderwijs- en zorgorganisaties met als doel het verminderen van de tekorten aan zorgpersoneel, de werkdruk en de te grote uitstroom van zorgmedewerkers uit de sector. 
» Impact Economie
De regio Groot-Amsterdam heeft te kampen met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energietransitie en circulaire economie. Om te kunnen bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige arbeidsmarkt hebben verschillende organisaties en onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen.
» Green Tech Campus MRA
De Green Tech Campus MRA zet zich in om grote uitdagingen zoals woningmarkt, arbeidstekorten, verkeersproblemen en klimaatverandering aan te pakken. Door de aantrekkingskracht van Amsterdam heeft de MRA te maken met groei van werkgelegenheid, maar dit succes gaat samen met een groot aantal uitdagingen. Daarom heeft een aantal samenwerkingsverbanden in de MRA hun krachten gebundeld.


De meeste publiek-private samenwerkingen zijn verzameld in de publicatie 'Samen wendbaar'.